USA - Der Nordosten
 
 
Zeitraum: 5. Juni bis 12. Juli 2011

Boston -> White Mountains -> Niagara Falls -> Washington -> Philadelphia -> New York -> Boston
Unser Reisebericht